Ripoll Advocats

La utilització de la pàgina web per qualsevol persona li atribueix la condició d'usuari, el qual accepta que l'ús és sota la seva exclusiva i única responsabilitat.
La present pàgina web, http://www.ripolladvocats.com, és propietat del despatx Ripoll ADVOCATS i ha estat creada i dissenyada per donar a conèixer i permetre l'accés general de tots els usuaris d'Internet a la informació, activitats, productes i serveis diversos que ofereix dit despatx.
El present Avís Legal té com a objecte establir les Condicions Generals que regulen l'accés i l'ús general de la citada pàgina web per part de tots els usuaris, de manera que, l'accés i l'ús de la mateixa implica necessàriament, la submissió i acceptació de les referides condicions incloses en aquest Avís Legal.
Els usuaris es comprometen a no utilitzar la informació, activitats, productes o serveis que Ripoll ADVOCATS puguin posar a la seva disposició, per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral o a l'ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a les presents Condicions Generals.
Les dades que els usuaris facilitin lliurement i voluntàriament a Ripoll ADVOCATS, tal i com noms, dates de naixement, domicilis, números de telèfon, correus electrònics, i qualsevol altres dades personals, seran tractades d'acord amb l'establert a la Llei del Principat d'Andorra 15/2003 de 18 de desembre, de protecció de dades personals.
Ripoll ADVOCATS es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les presents disposicions d'accés i ús i, en general, de quants elements integrin el disseny i configuració de la seva pàgina web.
Ripoll ADVOCATS es reserva el dret a interrompre l'accés a la seva pàgina web, en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius de seguretat, de control, de manteniment, per errors de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa.
Tots els continguts de la pàgina web, entenent per aquests a títol merament enunciatiu els texts, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat de Ripoll ADVOCATS o en el seu cas, de tercers, llevat que s'especifiqui el contrari.
Els usuaris responen dels danys i perjudicis de tota naturalesa que Ripoll ADVOCATS pugui sofrir com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions a què queden sotmesos per aquest Avís Legal.

Ripoll ADVOCATS | Andorra - C/ Bonaventura Armengol, 15, 5è, 4a 
 AD500 Andorra la Vella - Principat d'Andorra 
Tel. (+376) 863 867 
Fax. (+376) 863 856 
info@ripolladvocats.com